| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/68/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami) ; art. 18a § 1, art.19 pkt 1 lit. f, pkt. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Mszana
uchwala :

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Mszana opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości25,00 złod jednego  psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania na konto Urzędu Gminy, bądź też u sołtysów, w terminie do dnia 31 maja lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4. Opłatę od posiadania psów pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/60/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2013 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy z tym, że stawki te nie mogą być wyższe           od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3, Rada Gminy może wprowadzać inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Do corocznego przeszacowywania stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r.

W projekcie uchwały zaproponowano stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości 25,00 zł.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »