| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/69/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) ; art. 15 , art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Mszanie
uchwala :

§ 1. Określić stawkę dzienną opłaty targowej na terenie Gminy Mszana w wysokości15,00 złod metra bieżącego.

§ 2. Opłaty targowej nie pobiera się w przypadku sprzedaży na terenach będących własnością prywatną.

§ 3. Poboru opłaty targowej dokonywać będą sołtysi za wynagrodzeniem w wysokości 10 % pobranych opłat.

§ 4. Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/61/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2013 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3, Rada Gminy może wprowadzać inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Do corocznego przeszacowywania  stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r.

W projekcie uchwały zaproponowano stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 zł od metra bieżącego.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »