| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.( M.P. poz.724) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P. poz.812)Rada Gminy Lelówuchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

Powyżej 5,5 do 9
włącznie

Powyżej 9 i mniej
niż 12

Stawka podatku w złotych

240

359

479

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub równoważne

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

13

180

419

13

14

359

539

14

15

539

779

15

-

779

1618

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

17

359

599

17

19

599

839

19

21

839

1198

21

23

1078

1678

23

25

1318

1917

25

-

1558

2157


4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

839

1198

25

27

1198

1678

27

29

1678

2157

29

31

2157

2996

31

-

2516

3097

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 719

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach


2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

599

839

18

25

839

1078

25

31

1078

1438

31

-

1738

2394

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1797

2394

40

-

2277

3097

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 359                            

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

479

599

18

25

599

719

25

-

719

959

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

479

719

28

33

959

1198

33

38

1198

1678

38

-

1678

2157

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1019

1438

38

-

1438

1558

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc


Stawka podatku w złotych


1438


1797

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, opieki społecznej, oświaty i wychowania nie przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/209/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r .

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »