| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r.( M.P. poz.724) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P. poz.812)Rada Gminy Lelówuchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

Powyżej 5,5 do 9
włącznie

Powyżej 9 i mniej
niż 12

Stawka podatku w złotych

240

359

479

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub równoważne

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

13

180

419

13

14

359

539

14

15

539

779

15

-

779

1618

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

17

359

599

17

19

599

839

19

21

839

1198

21

23

1078

1678

23

25

1318

1917

25

-

1558

2157


4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

839

1198

25

27

1198

1678

27

29

1678

2157

29

31

2157

2996

31

-

2516

3097

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 719

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach


2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

599

839

18

25

839

1078

25

31

1078

1438

31

-

1738

2394

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1797

2394

40

-

2277

3097

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 359                            

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

479

599

18

25

599

719

25

-

719

959

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

479

719

28

33

959

1198

33

38

1198

1678

38

-

1678

2157

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1019

1438

38

-

1438

1558

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc


Stawka podatku w złotych


1438


1797

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, opieki społecznej, oświaty i wychowania nie przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/209/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r .

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »