| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/326/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/237/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. Rady Gminy Lelów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów(Dz. Urz. Woj. Śl. poz.1494) wprowadza się zmiany:

1) §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego:

1) 1 osobowego - w wysokości 9

2) 2 osobowego - w wysokości 13,50 zł

3) od 3 do 5 osób - w wysokości 23,50 zł

4) od 6 osób i więcej - w wysokości 33,50 zł;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) 1 osobowego - w wysokości 18

2) 2 osobowego - w wysokości 27

3) od 3 do 5 osób - w wysokości 47

4) od 6 osób i więcej - w wysokości 67 .

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie, ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 120 l – 40

2) 140 l – 50

3) 240 l – 70

4) 1100 l – 130

5) 4500 l – 700

6) 7000 l – 1000

7) za worek 120 l zmieszane odpady komunalne – 30

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »