| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/326/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/237/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. Rady Gminy Lelów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów(Dz. Urz. Woj. Śl. poz.1494) wprowadza się zmiany:

1) §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego:

1) 1 osobowego - w wysokości 9

2) 2 osobowego - w wysokości 13,50 zł

3) od 3 do 5 osób - w wysokości 23,50 zł

4) od 6 osób i więcej - w wysokości 33,50 zł;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) 1 osobowego - w wysokości 18

2) 2 osobowego - w wysokości 27

3) od 3 do 5 osób - w wysokości 47

4) od 6 osób i więcej - w wysokości 67 .

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie, ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 120 l – 40

2) 140 l – 50

3) 240 l – 70

4) 1100 l – 130

5) 4500 l – 700

6) 7000 l – 1000

7) za worek 120 l zmieszane odpady komunalne – 30

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »