| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/329/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 69.752 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 316.056 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 26.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 294.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pn. „Odbudowa mostu w miejscowości Turzyn w ciągu drogi gminnej nr 689013 S”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Chcę zmienić swoje życie” realizowane w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL na lata 2014-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 b do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1, § 2 oraz § 3 i nadać im treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 a i 3 b do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 21.902 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/329/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 1.000 zł, :

1.1

W dziale 600 – Transport i łączność

1.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.000

w związku z wpływem dochodów od JST z przeznaczeniem na przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej
w wyniku powodzi

1.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 300 zł, tj.:

2.1

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

Rozdziale 75414 – Obrona cywilna

300

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

300

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 69.752 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

69.752

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

69.752

- w związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

49.880

- w związku z dochodami z otrzymanej promesy od Ministra Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

19.872

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 316.056 zł, tj.:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

316.056

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

316.056

w związku z przesunięciem części dochodów z tytułu otrzymanej promesy od Ministra Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

316.056

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 1.000 zł, tj.:

1.2

W dziale 600 – Transport i łączność

1.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.000

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi)

1.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 300 zł, tj.:

2.1

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

Rozdziale 75414 – Obrona cywilna

300

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

300

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 26.259 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

26.259

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

26.259

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

26.259

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 294.465 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

294.465

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

24.727

w związku z niższą całkowitą kwotą inwestycji pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Nakle”

24.727

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

269.738

w związku z niższą kwotą zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

269.738

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/329/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/329/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/329/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/329/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/329/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

#

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »