| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 451/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., Poz. 594 z późn.zm.); art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r., poz.724) i obwieszczeniem Ministra Finasów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013r., poz. 812) - uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masą całkowitą, liczbę osi, nacisk na siodło ciągnika, rodzaj zawieszenia albo liczbę miejsc do siedzenia - uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym wynosi:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 610,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 990,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1.240,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

14 t

990,00

1.010,00

14 t

15 t

1.010,00

1.030,00

15 i więcej

1.030,00

1.500,00

3 osie

12 t

17 t

1.100,00

1.120,00

17 t

19 t

1.120,00

1.150,00

19 t

21 t

1.150,00

1.180,00

21 t

23 t

1.180,00

1.200,00

23 i więcej

1.200,00

1.860,00

4 osie i więcej

12 t

29 t

1.240,00

1.960,00

29 i wiecej

1.960,00

2.800,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.300,00 zł


4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

18 t

2.000,00

2.020,00

18 t

25 t

2.020,00

2.050,00

25 t

31 t

2.050,00

2.100,00

31 t i więcej

2.100,00

2.280,00

3 osie i więcej

12 t

40 t

2.050,00

2.100,00

40 t i więcej

2.100,00

2.910,00

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t - 610,00 zł, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12 t

18 t

1.240,00

1.270,00

18 t

25 t

1.270,00

1.290,00

25 t i więcej

1.290,00

1.310,00

2 osie

12 t

28 t

1.290,00

1.300,00

28 t

33 t

1.300,00

1.320,00

33 t

38 t

1.320,00

1.530,00

38 t i więcej

1.340,00

2.000,00

3 osie i więcej

12 t

38 t

1.340,00

1.400,00

38 t i więcej

1.400,00

1.530,00

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.340,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 319/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne ).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »