| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/414/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2013r. poz. 594) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13),

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i Przewoźnikom możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilchowice na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Pilchowice zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/397/13z dnia 11.09.2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/414/13
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 30 października 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PILCHOWICE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właściecielem lub zarządzającym jest gmina Pilchowice

2. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pilchowice mogą korzystać Operatorzy i Przewoźnicy w ramach wykonywanego transportu zbiorowego.

3. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określona została odrębną uchwała Rady Gminy.

4. Przystanki komunikacyjne udostępnia się Operatorom i Przewoźnikom na ich pisemny wniosek.

5. Zasady korzystania z przystanków:

a) Korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu celem obsługi pasażerów w takim miejscu przystanku, aby nie utrudniało się korzystanie innym użytkownikom a jednocześnie ułatwiało pasażerom wsiadanie i wysiadania do pojazdu,

b) Zabrania się postoju na przystanku powyżej czasu potrzebnego do obsługi pasażerów. Nie dotyczy przystanku końcowego,

c) Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora lub Przewoźnika.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/414/13
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 30 października 2013 r.

Wykaz przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w Gminie Pilchowice

Lp.

Lokalizacja

Nazwa przystanku

Kierunek

Nr przystanku

Nr drogi

Ulica

1.

Pilchowice
2929S

Ul. Dworcowa

Ośrodek Zdrowia

Leboszowice

05

2.

Pilchowice
2929S

Ul. Dworcowa

Ośrodek Zdrowia

Wilcza

06

3.

Pilchowice
2929S

Ul. Dolna Wieś

Dolnej Wsi

Leboszowice

07

4.

Pilchowice
2929S

Ul. Dolna Wieś

Dolnej Wsi

Wilcza

08

5.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Wilcza Skrzyżowanie

Pilchowice
Szczygłowice

09

6.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Wilcza Poczta

Pilchowice

11

7.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Wilcza Poczta

Szczygłowice

10

8.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Wilcza Kościół

Pilchowice

13

9.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Wilcza Kościół

Szczygłowice

12

10.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Stara Szkoła

Pilchowice

15

11.

Wilcza
2930S

Ul. Karola Miarki

Stara Szkoła

Szczygłowice

14

12.

Nieborowice
2926S

Ul. Główna

Przedszkole

Żernica

19

13.

Nieborowice
2926S

Ul. Główna

Przedszkole

Pilchowice

20

14.

Żernica
2926S

Ul. Górnicza

Żernica Pętla

Żernica Centrum
Pilchowice, Gliwice

18

15.

Żernica
2926S

Ul. Górnicza

Żernica Górnicza

Żernica Centrum

17

16.

Żernica
2926S

Ul. Górnicza

Żernica Górnicza

Pilchowice, Gliwice

16

17.

Żernica
2916S

Ul. Szafranka

Żernica Centrum

Gliwice

21

18.

Żernica
2916S

Ul. Szafranka

Żernica Centrum

Leboszowice, Pilchowice

22

19.

Żernica
2916S

Ul. Gliwicka

Żernica Wiśniowa

Gliwice

24

20.

Żernica
2916S

Ul. Gliwicka

Żernica Wiśniowa

Żernica

23

21.

Leboszowice
2925S

Ul. Leboszowska

Leboszowice

Żernica

03

22.

Leboszowice
2925S

Ul. Leboszowska

Leboszowice

Szczygłowice

04

23.

Leboszowice
2925S

Ul. Smolnicka

Leboszowice

Pilchowice

02

24.

Leboszowice
2925S

Ul. Smolnicka

Leboszowice

Żernica

01

Wykaz przystanków
zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w Gminie Pilchowice

Lp.

Lokalizacja

Nazwa przystanku

Kierunek

Nr przystanku

Nr drogi

Ulica

1.

Pilchowice
629008S

Ul. Świerczewskiego

Pilchowice Szkoła

Wilcza

25

2.

Pilchowice
629008S

Ul. Świerczewskiego

Pilchowice Szkoła

Leboszowice

26

3.

Żernica
629204S

Ul. Leopolda Miki

Żernica Szkoła

Nieborowice, Pilchowice

27

Wykaz przystanków
zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w Gminie Pilchowice

Lp.

Lokalizacja

Nr przystanku

Km-miejscowość

Opis przystanku

1.

42+530/Wilcza

Przystanek zlokalizowany po prawej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy” wraz z wydzieloną zatoką autobusową

36

2.

43+800/Wilcza

Przystanek zlokalizowany po prawej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy”

38

3.

43+800/Wilcza

Przystanek zlokalizowany po lewej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy”

33

4.

45+033/Wilcza

Przystanek zlokalizowany po lewej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy”

35

5.

45+100/Nieborowice

Przystanek zlokalizowany po prawej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy” wraz z wydzieloną zatoką autobusową

40

6.

46+267/Nieborowice

Przystanek zlokalizowany po prawej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy” wraz z wydzieloną zatoką autobusową

42

7.

46+090/Nieborowice

Przystanek zlokalizowany po lewej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy” wraz z wydzieloną zatoką autobusową

37

8.

48+089/Nieborowice

Przystanek zlokalizowany po lewej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy”

39

9.

48+180/Nieborowice

Przystanek zlokalizowany po prawej stronie drogi oznakowany znakiem D-15”przystanek autobusowy”

44

Wykaz przystanków
zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w Gminie Pilchowice

Lp.

Lokalizacja

Nazwa przystanku

Kierunek

Nr drogi

Ulica

1.

Pilchowice
921

Ul. Gliwicka

Gliwicka

Racibórz

2.

Pilchowice
921

Ul. Gliwicka

Gliwicka

Gliwice

3.

Pilchowice
921

Ul. Powstańców Śląskich

Szpital

Racibórz

4.

Pilchowice
921

Ul. Damrota

Szpital

Szczygłowice, Gliwice

5.

Pilchowice
921

Ul. Gliwicka

RSP

Gliwice

6.

Pilchowice
921

Ul. Gliwicka

RSP

Racibórz

7.

Stanica
921

Ul. Gliwicka

Las

Racibórz

8.

Stanica
921

Ul. Gliwicka

Las

Gliwice

9.

Stanica
921

Ul. Gliwicka

Stanica

Racibórz

10.

Stanica
921

Ul. Gliwicka

Stanica

Gliwice

11.

Kuźnia nieborowska
921

Ul. Knurowska

Knurowska

Knurów, Kuźnia Nieborowska

12.

Kuźnia nieborowska
921

Ul. Kasztanowa

Kasztanowa

Żernica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »