| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr  95, poz. 613 z późn. zm) i art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. 2013 r., poz. 724) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. 2013, poz. 812) Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin
nie niższe niż EURO 2

pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

704

725

Powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

809

843

Powyżej 9,0 i poniżej 12

924

961

2. STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w (tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1149

1311

15

1311

1681

Trzy osie

12

19

1287

1576

19

25

1576

2116

25

1867

2158

Cztery osie i więcej

12

27

2003

2295

27

29

2295

2588

29

31

2588

3111

31

2629

3111

3. STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUP PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

Od 3,5 i poniżej 12

1040

1072

4. STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUP PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1410

1729

18

25

1696

2003

25

31

1964

2295

31

2251

2405

Trzy osie

12

36

2346

2405

36

40

2406

2416

40

2580

3111

5. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ ZESPOŁU OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa całkowita  (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Od 7 i poniżej 12

793

6. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

870

939

18

25

939

1074

25

1074

1207

Dwie osie

12

28

1074

1207

28

33

1207

1341

33

38

1341

1710

38

1543

2217

Trzy osie

12

38

1612

1745

38

1745

2015


7. STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

Mniejszej niż 30 miejsc

848

881

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1384

1415

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »