| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/57/301/2013 Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)


Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suszec jak w załącznikach od 1 do 3 niniejszej uchwały będących jej integralną częścią.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXV/76/209/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/57/301/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 2013 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

(art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

442

908

1070

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

(art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1118

1352

13

14

1118

1358

14

15

1160

1460

15

1400

1526

3 osie

12

17

1400

1454

17

19

1454

1526

19

21

1526

1574

21

23

1574

1648

23

25

1698

1876

25

1698

1916

4 osie i więcej

12

25

1292

1456

25

27

1680

1946

27

29

1796

1990

29

31

1990

2910

31

1990

2910

3. Autobusy

(art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

770

1886


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/57/301/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 2013 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu

1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ( art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

od 3,5 tony do7 ton

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

980

1098

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

698

1050

18

25

1050

1240

25

31

1454

1958

31

1876

2252

3 osie

12

40

2098

2136

40

2330

2910

4 osie i więcej

12

40

2098

2136

40

2330

2910


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/57/301/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 2013 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu

1. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Stawka podatku (w złotych)

964

2. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

278

404

18

25

390

462

25

36

510

656

36

770

802

2 osie

12

28

446

524

28

33

718

998

33

37

998

1518

37

1352

1994

3 osie i więcej

12

36

1104

1174

36

37

1190

1562

37

1638

2076

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »