| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/57/301/2013 Rady Gminy Suszec

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)


Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suszec jak w załącznikach od 1 do 3 niniejszej uchwały będących jej integralną częścią.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXV/76/209/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/57/301/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 2013 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

(art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

442

908

1070

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

(art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1118

1352

13

14

1118

1358

14

15

1160

1460

15

1400

1526

3 osie

12

17

1400

1454

17

19

1454

1526

19

21

1526

1574

21

23

1574

1648

23

25

1698

1876

25

1698

1916

4 osie i więcej

12

25

1292

1456

25

27

1680

1946

27

29

1796

1990

29

31

1990

2910

31

1990

2910

3. Autobusy

(art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

770

1886


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/57/301/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 2013 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu

1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ( art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

od 3,5 tony do7 ton

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

980

1098

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

698

1050

18

25

1050

1240

25

31

1454

1958

31

1876

2252

3 osie

12

40

2098

2136

40

2330

2910

4 osie i więcej

12

40

2098

2136

40

2330

2910


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/57/301/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 24 października 2013 r.

Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu

1. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Stawka podatku (w złotych)

964

2. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

278

404

18

25

390

462

25

36

510

656

36

770

802

2 osie

12

28

446

524

28

33

718

998

33

37

998

1518

37

1352

1994

3 osie i więcej

12

36

1104

1174

36

37

1190

1562

37

1638

2076

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »