| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 409/XL/13 Rady Miasta Żory

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 i 3,art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKA PODATKU
w zł

1

2

I. OD GRUNTÓW

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2powierzchni0,89

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni


4,56

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2powierzchni0,46

II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

mieszkalnych
od 1 m2powierzchni użytkowej


0,74

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2powierzchni użytkowej23,03

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2powierzchni użytkowej10,75

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2powierzchni użytkowej4,68

pozostałych od 1 m2powierzchni użytkowej
w tym:
budynków gospodarczych, innych niż wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 4, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały,
innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
7,00

7,73

III. OD BUDOWLI

od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały


2 % wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 271/XXV/12 Rady Miasta Żory z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »