| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/362/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) –Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości, poza nieruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

a) grunty, budynki i obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem cmentarzy,

b) budynki, budowle, grunty lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm.),

c) budynki, budowle, grunty lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 182 ze zm.),

d) budynki, grunty lub ich części o powierzchni do 20 m2wykorzystywane na działalność statutową stowarzyszeń, organizacji i związków o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e) budynki mieszkalne, z wyłączeniem znajdujących się w nich powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w 2014 roku zainstalowano urządzenia wykorzystujące siły przyrody (woda, wiatr),

f) budynki mieszkalne, z wyłączeniem znajdujących się w nich powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w 2014 roku przeprowadzono termoizolację polegającą na wymianie okien i dociepleniu budynku.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej NR XXXV/248/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r.

§ 3.

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej -  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »