| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/363/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9,0 mniej niż 12,00

Stawka podatku w złotych

a) samochody wyprodukowane po roku 2003

710,00

1.150,00

1.380,00

b) samochody wyprodukowane w roku 2003 i wcześniej

760,00

1.220,00

1.510,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż:

Mniej niż:

Stawka podatku w złotych

2 osie

12 t

15 t

2.160,00

2.400,00

15 t

20 t

2.400,00

2.670,00

20 t

2.590,00

2.880,00

3 osie

12 t

20 t

2.160,00

2.400,00

20 t

25 t

2.400,00

2.670,00

25 t

2.590,00

2.880,00

4 osie i więcej

12 t

25 t

2.160,00

2.400,00

25 t

29 t

2.400,00

2.670,00

29 t

2.590,00

3.030,00

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki wyprodukowane

w 2003 roku i wcześniej

po 2003 roku

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.410,00

1.280,00

b) ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.760,00

1.610,00

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie

od 12 ton - mniej niż 31 ton

1.980,00

2.220,00

od 31 ton do 36 ton włącznie

2.010,00

2.380,00

powyżej 36 ton

2.590,00

2.870,00

3 osie

od 12 do 36 ton włącznie

1.980,00

2.250,00

powyżej 36 ton - mniej niż 40 ton

2.260,00

2.870,00

nie mniej niż 40 ton i powyżej

2.590,00

3.090,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.510,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1.580,00

1.750,00

powyżej 36 ton

2.020,00

2.250,00

7) od autobusów:

mniej niż 30 miejsc

równej lub większej niż 30 miejsc

stawka podatku w złotych

a) wyprodukowanych po roku 2003

1.580,00

2.010,00

b) wyprodukowanych w roku 2003 i wcześniej

1.750,00

2.250,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXIV/238/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »