| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/365/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2014 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się na 2014 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Żywiec w wysokości 42,00 zł od jednego psa.

§ 2.

1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów wziętych z żywieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie umowy adopcyjnej spisanej w 2014 roku.

2. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz czipowaniu na podstawie zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego lub odpowiedniego wpisu do książeczki zdrowia psa.

§ 3.

1. Opłatę, o której wyżej mowa, posiadacz psa jest zobowiązany wpłacić bez wezwania w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu.

2. W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów powstał po dniu 15 kwietnia 2014 roku opłata płatna jest w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

3. W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów wygasł w I połowie roku, lub gdy powstał w II połowie roku, posiadacz psa wpłaca opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 1.

4. O okolicznościach powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku wpłaty opłaty posiadacz psa zawiadamia w terminie 14 dni Urząd Miejski w Żywcu Wydział Finansów i Budżetu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Traci na mocy uchwała Nr XXXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2013 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »