| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/841/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.).

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXV/631/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2013 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

7) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 20.119.934,66 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 9.649.603,00 zł,

b) z pożyczek w kwocie 1.312.889,51 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.157.442,15 zł;

8) Załącznik Nr 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie
48.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 13.601.759,51 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
34.350.397,00 zł;

10) Załącznik Nr 10 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 11 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/841/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w załącznikach: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku". „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku”, „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »