| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/847/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr LX/1902/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej określający strukturę organizacyjną Straży otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. W § 7 Regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej dodaje się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

Do realizacji aktualnych zadań Komendant może w drodze zarządzenia powoływać, poza ustaloną strukturą, doraźne zespoły złożone z pracowników Straży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/847/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »