| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2014 rok oraz zakresu udzielania zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1). (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)Rada Gminy Chybie

u c h w a l a :

§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości od podmiotów wymienionych w art. 3 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych w następujących wysokościach :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na     sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m²      powierzchni - 0,82 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni      wodnych  – od 1 ha powierzchni - 4,56 zł

c) pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej      działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni - 0,27 zł

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz      od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie      działalności gospodarczej-od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,98 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej -10,75 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu      przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające      tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,68 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej     działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej -     4,12 zł

3) od budowli lub ich części - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2 %

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty :

1) służące do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i ochrony przeciw pożarowej z wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą,

2) wykorzystywane do wykonywania działalności charytatywnej,

3) związane z obsługą oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz sieci służącej odprowadzaniu ścieków,

4) części budynków oświatowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sklepików szkolnych

5) grunty stanowiące mienie prywatne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), zajęte pod drogi dojazdowe do posesji

6) związane z cmentarzami

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »