| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2014 rok oraz zakresu udzielania zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1). (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)Rada Gminy Chybie

u c h w a l a :

§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości od podmiotów wymienionych w art. 3 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych w następujących wysokościach :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na     sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m²      powierzchni - 0,82 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni      wodnych  – od 1 ha powierzchni - 4,56 zł

c) pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej      działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni - 0,27 zł

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz      od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie      działalności gospodarczej-od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,98 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej -10,75 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu      przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające      tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,68 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej     działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej -     4,12 zł

3) od budowli lub ich części - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2 %

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty :

1) służące do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, kultury, sportu i ochrony przeciw pożarowej z wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą,

2) wykorzystywane do wykonywania działalności charytatywnej,

3) związane z obsługą oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz sieci służącej odprowadzaniu ścieków,

4) części budynków oświatowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sklepików szkolnych

5) grunty stanowiące mienie prywatne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), zajęte pod drogi dojazdowe do posesji

6) związane z cmentarzami

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »