| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, ze zm.) oraz art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, ze zm.)

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 na końcu zdania, kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku dodaje się wyrazy :„z zastrzeżeniem przepisu § 9 ust. 3.”;

2) w § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zakwalifikowanie się zawodnika do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub oraz jego udział w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi;

3) w § 9 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

„3. W grach zespołowych stypendium może być przyznane także za okres poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium, obejmujący bieżący sezon rozgrywkowy w danej dyscyplinie sportu”..

§ 2. W roku 2013 wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w grach i rozgrywkach zespołowych oraz drużynowych można składać w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »