| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, ze zm.) oraz art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, ze zm.)

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 na końcu zdania, kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku dodaje się wyrazy :„z zastrzeżeniem przepisu § 9 ust. 3.”;

2) w § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zakwalifikowanie się zawodnika do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub oraz jego udział w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi;

3) w § 9 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

„3. W grach zespołowych stypendium może być przyznane także za okres poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium, obejmujący bieżący sezon rozgrywkowy w danej dyscyplinie sportu”..

§ 2. W roku 2013 wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w grach i rozgrywkach zespołowych oraz drużynowych można składać w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »