| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U z 2010r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013r., poz. 724)Rada Gminy Czernichów

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej zajętej powierzchni w wysokości 12zł za stanowisko nie przekraczające 4m², natomiast po przekroczeniu powierzchni 4m² za każdy następny 1m² stawka wynosi 3 zł.

2. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty w wysokości 764,62zł

§ 2.

1. Opłatę targową pobiera się dziennie od handlujących na targowisku, która płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa

3. Inkasenci pobierający należną opłatę targową zobowiązani są wydać wpłacającemu dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 3.

Inkasentów do poboru opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała XXIII/217/2102 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012r w sprawie opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »