| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 272/XXXI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2012-2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 21 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. Zmienić „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2016” w ten sposób, że Tabela nr 1 „Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2011 r. oraz przewidywane zmiany” otrzymuje brzmienie:TabelaWielkość zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2011 r. oraz przewidywane zmiany

Lp.

Adres budynku

Łączna ilość lokali

W tym

Uwagi

Lokale mieszkalne

Lokale przeznaczone do najmu na czas trwania stosunku pracy

Lokale socjalne

Lokale zamienne i tymczasowe

1.

Dębowiec
ul. Szkolna 3

8

-

8

-

-

Gimnazjum

2.

Dębowiec
ul. Katowicka 3

3

3

-

-

-

GOZ

3.

Dębowiec
ul. Szkolna 7

2

2

-

-

-

Przedszkole

4.

Kostkowice
ul. Dworska 76

3

2

-

1

-

Czworaki

5.

Kostkowice
ul. Dworska 18

3

2

-

1

-

Stara Szkoła

6.

Iskrzyczyn 110

1

1

-

-

-

Szkoła

7.

Iskrzyczyn 12

2

1

-

1

-

Dom Wiejski

8.

Ogrodzona 48

1

1

-

-

-

Szkoła

Razem 2011:

23

12

8

3

0

-

Zmiana wielkości zasobu w latach 2012 - 2016

1.

Dębowiec
ul. Szkolna 3

8

8

-

-

-

Gimnazjum

2.

Dębowiec
ul. Katowicka 3

3

3

-

-

-

GOZ

3.

Dębowiec
ul. Szkolna 7

1

1

-

-

-

Przedszkole

4.

Kostkowice
ul. Dworska 76

3

1

-

2

-

Czworaki

5.

Kostkowice
ul. Dworska 18

3

1

-

2

-

Stara Szkoła

6.

Iskrzyczyn 110

1

1

-

-

-

Szkoła

7.

Iskrzyczyn 12

2

-

-

2

-

Dom Wiejski

8.

Simoradz 70

5

1

-

4

-

Razem 2012 -2016

26

16

0

10

0

-

§ 2. Pozostałe zapisy „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2016” nie zmieniają się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 268/XXX/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2012-2016”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »