| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 272/XXXI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2012-2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 21 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. Zmienić „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2016” w ten sposób, że Tabela nr 1 „Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2011 r. oraz przewidywane zmiany” otrzymuje brzmienie:TabelaWielkość zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2011 r. oraz przewidywane zmiany

Lp.

Adres budynku

Łączna ilość lokali

W tym

Uwagi

Lokale mieszkalne

Lokale przeznaczone do najmu na czas trwania stosunku pracy

Lokale socjalne

Lokale zamienne i tymczasowe

1.

Dębowiec
ul. Szkolna 3

8

-

8

-

-

Gimnazjum

2.

Dębowiec
ul. Katowicka 3

3

3

-

-

-

GOZ

3.

Dębowiec
ul. Szkolna 7

2

2

-

-

-

Przedszkole

4.

Kostkowice
ul. Dworska 76

3

2

-

1

-

Czworaki

5.

Kostkowice
ul. Dworska 18

3

2

-

1

-

Stara Szkoła

6.

Iskrzyczyn 110

1

1

-

-

-

Szkoła

7.

Iskrzyczyn 12

2

1

-

1

-

Dom Wiejski

8.

Ogrodzona 48

1

1

-

-

-

Szkoła

Razem 2011:

23

12

8

3

0

-

Zmiana wielkości zasobu w latach 2012 - 2016

1.

Dębowiec
ul. Szkolna 3

8

8

-

-

-

Gimnazjum

2.

Dębowiec
ul. Katowicka 3

3

3

-

-

-

GOZ

3.

Dębowiec
ul. Szkolna 7

1

1

-

-

-

Przedszkole

4.

Kostkowice
ul. Dworska 76

3

1

-

2

-

Czworaki

5.

Kostkowice
ul. Dworska 18

3

1

-

2

-

Stara Szkoła

6.

Iskrzyczyn 110

1

1

-

-

-

Szkoła

7.

Iskrzyczyn 12

2

-

-

2

-

Dom Wiejski

8.

Simoradz 70

5

1

-

4

-

Razem 2012 -2016

26

16

0

10

0

-

§ 2. Pozostałe zapisy „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2016” nie zmieniają się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 268/XXX/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2012-2016”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »