| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.65.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt. 1 lit. a, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Stawka opłaty targowej wynosi dziennie przy sprzedaży artykułów:

1) sprzedawanych z ręki, kosza, skrzynki, wiadra -10,00 zł.

2) sprzedawanych ze straganu, stoiska, własnego stolika przenośnego lub innego urządzenia -25,00 zł.

3) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy30,00 zł.

§ 2. Za zajęcie wiecej niż jednego stoiska stosuje sie odpowiednio wielokrotność stawki opłaty targowej określonej w paragrafie 1.

§ 3. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty targowej sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych.

§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie gminy Goleszów.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa, gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy za okresy miesięczne w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca z zastrzeżeniem, iż rozliczenie za grudzień dokonywane jest do 31 grudnia danego roku.

3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVIII/332/05 Rady Gminy Goleszów z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »