| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.65.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt. 1 lit. a, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Stawka opłaty targowej wynosi dziennie przy sprzedaży artykułów:

1) sprzedawanych z ręki, kosza, skrzynki, wiadra -10,00 zł.

2) sprzedawanych ze straganu, stoiska, własnego stolika przenośnego lub innego urządzenia -25,00 zł.

3) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy30,00 zł.

§ 2. Za zajęcie wiecej niż jednego stoiska stosuje sie odpowiednio wielokrotność stawki opłaty targowej określonej w paragrafie 1.

§ 3. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty targowej sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych.

§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie gminy Goleszów.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa, gotówką do rąk upoważnionego inkasenta, za otrzymaniem urzędowego dowodu wpłaty.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot z Urzędem Gminy za okresy miesięczne w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca z zastrzeżeniem, iż rozliczenie za grudzień dokonywane jest do 31 grudnia danego roku.

3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVIII/332/05 Rady Gminy Goleszów z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »