| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.58.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się górne stawki opłat brutto, obowiązujące na terenie Gminy Lyski za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w wysokości:

1) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika objętości:

- pojemniki o pojemności 80 litrów              - 26

- pojemniki o pojemności 110 litrów              - 34

- pojemniki o pojemności 120 litrów              - 31

- pojemniki o pojemności 240 litrów              - 53

- pojemniki o pojemności 1100 litrów              - 132

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § pkt 1, określa się w wysokości:

- pojemniki o pojemności 80 litrów              - 16

- pojemniki o pojemności 110 litrów              - 20

- pojemniki o pojemności 120 litrów              - 19

- pojemniki o pojemności 240 litrów              - 36

- pojemniki o pojemności 1100 litrów              - 93

§ 2.

Określa się górną stawkę opłaty brutto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 40 za 1 m3.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/121/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5.

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »