| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.58.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się górne stawki opłat brutto, obowiązujące na terenie Gminy Lyski za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w wysokości:

1) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika objętości:

- pojemniki o pojemności 80 litrów              - 26

- pojemniki o pojemności 110 litrów              - 34

- pojemniki o pojemności 120 litrów              - 31

- pojemniki o pojemności 240 litrów              - 53

- pojemniki o pojemności 1100 litrów              - 132

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § pkt 1, określa się w wysokości:

- pojemniki o pojemności 80 litrów              - 16

- pojemniki o pojemności 110 litrów              - 20

- pojemniki o pojemności 120 litrów              - 19

- pojemniki o pojemności 240 litrów              - 36

- pojemniki o pojemności 1100 litrów              - 93

§ 2.

Określa się górną stawkę opłaty brutto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 40 za 1 m3.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/121/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5.

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »