| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.59.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

              Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski stanowiącym załącznik do uchwały Nr RG.0007.93.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 ust. 3 skreśla się 3.

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

Deratyzację przeprowadza się od kwietnia do września, o ile na obszarach wskazanych w § 20 stwierdzono występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na terenach ogólnodostępnych..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »