| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/862/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P.  poz. 812), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Mikołów:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych

396,00

600,00

756,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

15

1.032,00

1.164,00

15

1.176,00

1.368,00

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

828,00

984,00

19

23

1.152,00

1.284,00

23

1.476,00

1.716,00


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

828,00

984,00

25

29

1.500,00

1.800,00

29

2.328,00

2.676,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:948,00 złotych

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

18

828,00

984,00

18

25

1.068,00

1.248,00

25

31

1.428,00

1.680,00

31

1.824,00

2.112,00

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

40

1.644,00

1.896,00

40

2.376,00

2.784,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:372,00 złote

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

25

348,00

408,00

25

492,00

612,00

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

444,00

504,00

28

33

792,00

924,00

33

38

1.224,00

1.404,00

38

1.620,00

1.860,00

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

38

876,00

1.020,00

38

1.212,00

1.392,00

5) . Od autobusu w zależności od miejsc do siedzenia:

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

708,00

1.296,00

§ 2. Warunkiem zakwalifikowania pojazdu  jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. Autobusy, bez względu na liczbę miejsc siedzących, wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.

§ 4. Wpłaty podatku można dokonywać:

1) w kasie Urzędu Miasta;

2) na rachunek bankowy gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »