| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r., poz. 724) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013r., poz.812) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych (w złotych):

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i poniżej 12

Posiadają certyfikat EURO

606,00

966,00

1.212,00

Nie posiadają certyfikatu EURO

698,00

1.078,00

1.312,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

2 osie

od

mniej niż

zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12 i powyżej

1.670,00

1.684,00

3 osie

12

18

1.684,00

1.692,00

18 i powyżej

2.164,00

2.174,00

4 osie i więcej

12

26

2.164,00

2.174,00

26

29

2.710,00

2.724,00

29 i powyżej

2.710,00

2.944,00

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 738,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

2 osie

od

mniej niż

zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

25

1.096,00

1.356,00

25

31

1.474,00

1.720,00

31

36

1.720,00

2.314,00

36 i powyżej

1.802,00

2.328,00

3 osie i więcej

12

40

1.602,00

2.072,00

40

44

2.094,00

2.996,00

44 i powyżej

2.236,00

2.996,00

3. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton: 426,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1 oś

od

mniej niż

zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

25

478,00

600,00

25 i powyżej

600,00

718,00

2 osie

12

28

506,00

622,00

28

33

736,00

1.014,00

33

38

1.026,00

1.552,00

38 i powyżej

1.388,00

2.042,00

3 osie i więcej

12

38

846,00

1.228,00

38 i powyżej

1.140,00

1.552,00

4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc: 728,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.796,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »