| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/452/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LVII/431/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2013.594 ze zm.) oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/431/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice, zmienionej Uchwałą Nr XI/138/11 z dnia 28 września 2011 r., wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust.1, stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust.1 oraz dziennej liczby godzin, wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.”

§ 2. Pozostała treść uchwały nie zmienia się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »