| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/452/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LVII/431/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2013.594 ze zm.) oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/431/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice, zmienionej Uchwałą Nr XI/138/11 z dnia 28 września 2011 r., wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust.1, stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust.1 oraz dziennej liczby godzin, wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.”

§ 2. Pozostała treść uchwały nie zmienia się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »