| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz.749 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących  sprzedaży na targowiskach w rozumieniu wszelkich miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach w wysokości:

- 7,00 zł od metra bieżącego zajmowanej szerokości przez stoisko, przy czym każdy zaczęty metr będzie liczony do pełnego metra bieżącego (zaokrąglenie w górę),

- 7,00 zł od punktu sprzedaży odręcznej typu: kosz, wiadro, skrzynka, wieszak, sprzedaż owoców na murkach, ruchome punkty gastronomiczne itp.

2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 nie może przekroczyć 764,62 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej upoważnia sie pracowników Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju:

- Anna Stypuła,

- Joanna Glaeser.

3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej mieści się w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Inkasent pobierajacy opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Administracji Zasobów Komunalnych.

5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »