| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz.749 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących  sprzedaży na targowiskach w rozumieniu wszelkich miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach w wysokości:

- 7,00 zł od metra bieżącego zajmowanej szerokości przez stoisko, przy czym każdy zaczęty metr będzie liczony do pełnego metra bieżącego (zaokrąglenie w górę),

- 7,00 zł od punktu sprzedaży odręcznej typu: kosz, wiadro, skrzynka, wieszak, sprzedaż owoców na murkach, ruchome punkty gastronomiczne itp.

2. Dzienna stawka opłaty targowej określona w ust. 1 nie może przekroczyć 764,62 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej upoważnia sie pracowników Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju:

- Anna Stypuła,

- Joanna Glaeser.

3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej mieści się w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Inkasent pobierajacy opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Administracji Zasobów Komunalnych.

5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »