| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/954/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. Nr 594 t.j.)oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. . Określić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2powierzchni                                                                                                                                             0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni                                                                                                                                             4,40 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m2powierzchni                                                                                                                                             0,37 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               0,67 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               22,10 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               10,34 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               4,44 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               7,42 zł

3) od budowli – 2 % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu
na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)                                                                                                  - 1,75 % ich wartości

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »