| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/954/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. Nr 594 t.j.)oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. . Określić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2powierzchni                                                                                                                                             0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni                                                                                                                                             4,40 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m2powierzchni                                                                                                                                             0,37 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               0,67 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               22,10 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               10,34 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               4,44 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m2powierzchni użytkowej                                                                                                                               7,42 zł

3) od budowli – 2 % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu
na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)                                                                                                  - 1,75 % ich wartości

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »