| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/955/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 j.t. ) oraz art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn.zm. )

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Katowice w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko naturalne:

a) pojazdy powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- posiadających certyfikat EURO                                                                                    396,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO                                                                                    648,00

b) pojazdy powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- posiadających certyfikat EURO                                                                                    600,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO                                                                                    1.116,00 zł

c) pojazdy powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

- posiadających certyfikat EURO                                                                                    756,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO                                                                                    1.356,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
i uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

14

1.032,00 zł

1.188,00 zł

14

1.140,00 zł

1.572,00 zł

TRZY OSIE

12

19

840,00 zł

1.260,00 zł

19

23

1.176,00 zł

1.464,00 zł

23

1.392,00 zł

1.776,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

27

840,00 zł

1.140,00 zł

27

29

1.368,00 zł

1.812,00 zł

29

2.304,00 zł

2.688,00 zł


3) od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne:

- posiadających certyfikat EURO                                                                                    948,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO                                                                      960,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
i uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

25

1.068,00 zł

1.260,00 zł

25

31

1.116,00 zł

1.692,00 zł

31

1.668,00 zł

2.244,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.536,00 zł

1.908,00 zł

40

2.076,00 zł

2.784,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                                                372,00 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
i uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

25

348,00 zł

408,00 zł

25

480,00 zł

612,00 zł

DWIE OSIE

12

33

804,00 zł

972,00 zł

33

38

1.236,00 zł

1.416,00 zł

38

1.632,00 zł

1.908,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

888,00 zł

1.032,00 zł

38

1.128,00 zł

1.668,00 zł


7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko naturalne:

a) mniej niż 30 miejsc:

- posiadających certyfikat EURO                                                                      1.236,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO                                                                      1.404,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:

- posiadających certyfikat EURO                                                                      1.536,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO                                                                      1.716,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »