| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/964/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust.1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Udostępnić dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników przystanki komunikacyjne i dworzec, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, na warunkach i zasadach określonych w regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca.

§ 2. Wykaz określający przystanki komunikacyjne i dworzec, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/964/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/964/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 października 2013 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice

1. Z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego realizujący  komunikację  miejską.

2. Dopuszcza się udostępnienie przystanków komunikacyjnych i dworca dla  pozostałych operatorów i przewoźników  pod warunkiem, że korzystanie:

a) nie będzie utrudniało zatrzymywania się na przystanku pojazdów operatorów, o których mowa w pkt. 1

b) nie będzie stanowiło zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dokonuje się w formie umowy zawieranej z Miastem Katowice   na czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku zaprzestania realizacji zadania przewozowego przed upływem terminu ważności umowy, ulega ona rozwiązaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »