| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/964/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust.1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Udostępnić dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników przystanki komunikacyjne i dworzec, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, na warunkach i zasadach określonych w regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca.

§ 2. Wykaz określający przystanki komunikacyjne i dworzec, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/964/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/964/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 października 2013 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice

1. Z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego realizujący  komunikację  miejską.

2. Dopuszcza się udostępnienie przystanków komunikacyjnych i dworca dla  pozostałych operatorów i przewoźników  pod warunkiem, że korzystanie:

a) nie będzie utrudniało zatrzymywania się na przystanku pojazdów operatorów, o których mowa w pkt. 1

b) nie będzie stanowiło zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych dokonuje się w formie umowy zawieranej z Miastem Katowice   na czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku zaprzestania realizacji zadania przewozowego przed upływem terminu ważności umowy, ulega ona rozwiązaniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »