| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/333/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 5.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 49.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 54.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8a do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1, § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                         

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/333/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 5.950 zł, :

1.1

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5.950

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

5.950

w związku z wpływem dochodów z tytułu wykonywanych usług budowlanych

5.950

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 49.000 zł, tj.:

1.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

49.000

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

49.000

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego

49.000

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 54.950 zł, tj.:

2.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

5.950

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

5.950

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Projekt i rozbudowa wodociągu w Podlesiu”

5.950

2.2

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49.000

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

49.000

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie”

49.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/333/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/333/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/333/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »