| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko- Orlik 2012”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.10 i art.40 ust.2 pkt.4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2013 r poz.594 z późn. zm)

Rada Gminy  Łękawica
uchwalaco następuje:

§ 1. Uchwala się  Regulamin   korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012”  przy Zespole Szkół w Łękawicy, stanowiący  załącznik   do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/229/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 października 2013 r.

Regulamin korzystania z kompleksu  boisk  sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”  przy Zespole Szkół w Łękawicy

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych.

2. Administratorem obiektu jest Zespół Szkół w Łękawicy.

3. Obiekt  jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne.

4. Kompleks   sportowy   obejmuje:   boisko   do   piłki   nożnej,    boisko  wielofunkcyjne

(do koszykówki i piłki siatkowej) oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do  przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.

6. Boiska są czynne  przez cały tydzień.

7. Z obiektu korzystają

1/ od poniedziałku do piątku

a) młodzież  szkolna w ramach  zajęć szkolnych od 8.00 do 16.00 pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego,

b) wszyscy zainteresowani  pod opieką animatora sportu w godzinach od 16.00 do 18.00,

c) zorganizowane grupy w godzinach od 18.00  do 22.00,

2/ w soboty, w niedziele, oraz w okresie wakacji,    godziny   otwarcia    obiektu    ustala administrator w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Łękawica uwzględniając potrzeby społeczności  lokalnej.

8. W sytuacji  niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu w uzgodnieniu z administratorem obiektu.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa  użytkownikom i korzystającym z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz  kolców,

b) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) wprowadzania zwierząt,

j) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

k) korzystania z boisk bez zgody animatora lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

11. Osoby korzystające z obiektu  mogą korzystać z pomieszczeń sanitarno-szatniowych.

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się  na obiekcie  należy użytkować zgodnie

z przeznaczeniem.

13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu osobiście lub telefonicznie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »