| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) , art. 233, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

W budżecie Gminy Milówkana 2013 rokuchwalonym w dniu 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Budżetową
nr XXX/182/2012dokonuje się:

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Plan budżetu się zmienia i wynosi:

- dochody                                                        32 866 169,09 zł.

- wydatki                                                        32 066 083,49 zł.

§ 3.

1. Zmienia się treść ust. 1 , w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. na następującą:

Ustala się nadwyżkę budżetu, w wysokości800 085,60 zł.Powstałą nadwyżkę w całości postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych gminy w 2013 roku..

2. Zmienia się treść ust. 2 , 3 i lit. a w ust. 5 w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. na następującą:

Ustala się przychody budżetu w kwocie17 330 000,00 zł. z następujących tytułów:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 330 000,00 zł. z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 17 330 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie18 130 085,60 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie                            14 060 000,00 zł.

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie                            250 085,60 zł.

c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie              3 820 000,00 zł.

5. a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 130 085,60 zł..

3. Zmienia się treść Załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. pn. „Preliminarz dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/234/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/234/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/234/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »