| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) , art. 233, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

W budżecie Gminy Milówkana 2013 rokuchwalonym w dniu 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Budżetową
nr XXX/182/2012dokonuje się:

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Plan budżetu się zmienia i wynosi:

- dochody                                                        32 866 169,09 zł.

- wydatki                                                        32 066 083,49 zł.

§ 3.

1. Zmienia się treść ust. 1 , w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. na następującą:

Ustala się nadwyżkę budżetu, w wysokości800 085,60 zł.Powstałą nadwyżkę w całości postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych gminy w 2013 roku..

2. Zmienia się treść ust. 2 , 3 i lit. a w ust. 5 w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. na następującą:

Ustala się przychody budżetu w kwocie17 330 000,00 zł. z następujących tytułów:

a) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 330 000,00 zł. z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, w wysokości 17 330 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie18 130 085,60 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie                            14 060 000,00 zł.

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie                            250 085,60 zł.

c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie              3 820 000,00 zł.

5. a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 130 085,60 zł..

3. Zmienia się treść Załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok nr XXX/182/2012 z 27.12.2012r. pn. „Preliminarz dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/234/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/234/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/234/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »