| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/871/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013, poz. 4040) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a w brzmieniu:

Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów zielonych to kontenery o minimalnej pojemności 3500 l, a worki przewidziane do zbierania odpadów zielonych to worki polietylenowe o minimalnej pojemności 120 l.;

2) w § 3 po ust. 7 dodaje się ust. 7 a w brzmieniu:

Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności dostosowanej do rzeczywistych potrzeb zgodnie z ust. 5 oraz ust. 13 pkt 2.;

3) w § 3 po ust. 13 dodaje się ust. 13 a w brzmieniu:

Do zbierania odpadów zielonych należy stosować kontenery lub worki.;

4) w § 4 w ust. 2 po pkt. 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

odpady zielone:

a) w okresie od marca do listopada z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

b) z pozostałych nieruchomości częstotliwość wywozu ma zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.;

5) w § 4 w ust. 2 po pkt. 17 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, powinny być zbierane z częstotliwością zgodną z pkt. 2, pkt. 6, pkt. 9, pkt. 13, pkt. 14, pkt. 15, pkt. 17..

§ 2. W pozostałym zakresie, uchwała, o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »