| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/871/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/684/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013, poz. 4040) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a w brzmieniu:

Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów zielonych to kontenery o minimalnej pojemności 3500 l, a worki przewidziane do zbierania odpadów zielonych to worki polietylenowe o minimalnej pojemności 120 l.;

2) w § 3 po ust. 7 dodaje się ust. 7 a w brzmieniu:

Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności dostosowanej do rzeczywistych potrzeb zgodnie z ust. 5 oraz ust. 13 pkt 2.;

3) w § 3 po ust. 13 dodaje się ust. 13 a w brzmieniu:

Do zbierania odpadów zielonych należy stosować kontenery lub worki.;

4) w § 4 w ust. 2 po pkt. 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

odpady zielone:

a) w okresie od marca do listopada z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

b) z pozostałych nieruchomości częstotliwość wywozu ma zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.;

5) w § 4 w ust. 2 po pkt. 17 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, powinny być zbierane z częstotliwością zgodną z pkt. 2, pkt. 6, pkt. 9, pkt. 13, pkt. 14, pkt. 15, pkt. 17..

§ 2. W pozostałym zakresie, uchwała, o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »