| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/343/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2013 r. poz. 594);, art. 5   ust. 1, i   art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6   a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z   2007 r. Nr 109, poz. 747; z   2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z   2009 r. Nr 56, poz. 458; z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z   2013 r. poz. 660), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U. z   2013 r. poz. 465) na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy  
uchwala:  

§   1.   Obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2014 roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1)                 od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,89 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,56 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,42 zł   od 1   m 2 powierzchni;  

2)                 od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,67 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   23,03 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,75 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,68 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,96 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli -   2% ich wartości,   określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3–7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych wymienionej wyżej w   podstawie prawnej.  

§   2.   Przyjmuje się jako obowiązujące formularze deklaracji i   informacji w   sprawie podatku  
od nieruchomości, rolnego i   leśnego składane przez podatników od 1   stycznia 2014 roku według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.  

§   3.   Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.  

             

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 31 października 2012 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i   informacji podatkowych w   podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1   stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 4863).  

             

§   5.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/343/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

I – 1   INFORMACJA W   SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,  
ROLNEGO, LEŚNEGO  
 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/343/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DN – 1   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/343/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DR – 1   DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/343/13
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DL-1 DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »