| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/345/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, a będących własnością Gminy Ornontowice

Na podstawie : art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a, ustawy z   dnia 8.03.1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz 594 z   późn zm.) oraz art. 34 ust. 1   pkt 3, art.37 ust.1, ust. 2   pkt 1   i art. 68 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.), na wniosek Wójta  

RADA GMINY ORNONTOWICE UCHWALA:  

§   1.   1.   Wyrazić zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych z   pierwszeństwem na rzecz dotychczasowych najemców, a   będących własnością Gminy Ornontowice oraz na zbycie na własność ułamkowych części gruntu, na których usytuowany jest budynek w   proporcji do udziału w   części wspólnej budynku.  

2.   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Traci moc :  

1)   Uchwała nr XX/185/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 20.06.2012r. w   sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością gminy Ornontowice.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega także publikacji w   gazecie lokalnej oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik nr 1   do Uchwały dnia 30 października 2013 r.  
Zalacznik1.pdf

Zestawienie lokali do sprzedaży 2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »