| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/346/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz 594 z   późn zmianami) oraz art. 68 ust. 1   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z   2010 r. nr 102, poz. 651, nr 106 poz 675, nr 143 poz 963, nr 155 poz 1043, nr 197 poz 1307, nr 200 poz 1323; z   2011r. nr 64 poz 341, nr 106 poz 622, nr 115 poz 673, nr 129 poz 732, nr 130 poz 762, nr 135 poz 789, nr 163 poz 981, nr 187 poz 1110, nr 224 poz 1337 z   późn. zmianami), na wniosek Wójta:  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat przy sprzedaży najemcom komunalnych lokali mieszkalnych, określając w   tym względzie poniższe zasady i   stawki procentowe:  

a)   85% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i   części gruntu w   przypadku gdy zaliczka określona przez Wójta gminy dla potrzeb wniosku o   nabycie lokalu wpłacona będzie łącznie ze złożeniem wniosku do 3   miesięcy od wejścia niniejszej Uchwały w   życie,  

b)   70% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i   części gruntu w   przypadku gdy zaliczka określona przez Wójta gminy dla potrzeb wniosku o   nabycie lokalu wpłacona będzie łącznie ze złożeniem wniosku do 6   miesięcy od wejścia niniejszej Uchwały w   życie,  

c)   50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i   części gruntu w   przypadku gdy zaliczka określona przez Wójta gminy dla potrzeb wniosku o   nabycie lokalu wpłacona będzie łącznie ze złożeniem wniosku po upływie okresów wyrażonych wyżej w   lit. a   i b.  

§   2.   Bonifikata określona w   § 1   obejmuje lokale zawarte w   wykazie tych lokali do sprzedaży, a   umowy najmu zostały zawarte przed 1   lipca 2012 r., przy spełnieniu przez najemców tych lokali następujących warunków:  

a)   nie zalegają oni z   czynszem i   innymi opłatami określonymi w   umowie na dzień zawarcia umowy sprzedaży lokalu,  

b)   nie przysługuje im inny tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym na terenie Gminy Ornontowice na dzień zawarcia umowy sprzedaży lokalu.  

§   3.   Bonifikata, o   której mowa wyżej w   § 1   lit. a, ma zastosowanie do najemców których wnioski o   sprzedaż lokalu, czy złożone w   tym celu wyłącznie opłaty nie zostały rozpatrzone, pod warunkiem jednak, że do końca 2013 r. najemcy Ci złożą pisemne oświadczenie o   aktualności wniosku bądź opłaty oraz spełnią warunek o   nie zaleganiu z   czynszem i   opłatami jak wyżej w   § 2   lit. a   i b.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   1.   Traci moc: Uchwała nr XXI/195/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 29.08.2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz określenia warunków udzielania bonifikat i   wysokość stawek procentowych. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012.4477)  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega także publikacji w   gazecie lokalnej oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »