| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/610/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r., poz. 724 ) na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,66 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - 22,37 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,61 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,60 zł

5) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe :

a) będące we władaniu placówek objętych systemem oświaty, wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z działalnością oświatową - od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,65 zł

b) będące we władaniu placówek objętych systemem pomocy społecznej, wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,65 zł

6) pozostałych budynków, w tym:

a) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,41 zł

b) od następujących budynków : stodoły, obory, komórki, chlewy - od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,84 zł

2. od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2%

3. od gruntów w tym:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni - 0,81 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni - 4,23 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni - 0,30 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2014.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »