| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszczał będzie za:

a) odbiór worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów oraz zagospodarowanie tych odpadów,

b) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów oraz zagospodarowanie tych odpadów,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych sezonowo w zwiększonej ilości.

§ 2. 1. Zamówienie na usługi dodatkowe zgłaszane będzie w :

a) Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w przypadku usług wymienionych w § 1 ust. 2 pkt a i b wraz z pobraniem worków z tkaniny polipropylenowej,

b) Urzędzie Miasta Imielin w przypadku usług wymienionych w § 1 ust. 2 pkt c.

2. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych  sezonowo w zwiększonej ilości na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekraczającej normatyw 60l/osobę, wynosi miesięcznie za pojemnik o pojemności:

a) 60l - 12 zł przy częstotliwości odbioru 1 raz na 2 tygodnie

b) 110l - 120 l przy częstotliwości odbioru 1 raz na 2 tygodnie - 24 zł.

3. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych sezonowo w zwiększonej ilości na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi jednorazowo za worek o pojemności 120l- 12 zł.

4. Opłata za usługi wymienione w § 1 ust. 2 pkt a i b wnoszona będzie na konto przedsiębiorcy odbierającego odpady, wymienione w § 1 ust. 2 pkt c na konto Urzędu Miasta Imielin.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Imielin Nr XXV/153/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz.1476.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »