| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszczał będzie za:

a) odbiór worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów oraz zagospodarowanie tych odpadów,

b) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów oraz zagospodarowanie tych odpadów,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych sezonowo w zwiększonej ilości.

§ 2. 1. Zamówienie na usługi dodatkowe zgłaszane będzie w :

a) Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w przypadku usług wymienionych w § 1 ust. 2 pkt a i b wraz z pobraniem worków z tkaniny polipropylenowej,

b) Urzędzie Miasta Imielin w przypadku usług wymienionych w § 1 ust. 2 pkt c.

2. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych  sezonowo w zwiększonej ilości na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekraczającej normatyw 60l/osobę, wynosi miesięcznie za pojemnik o pojemności:

a) 60l - 12 zł przy częstotliwości odbioru 1 raz na 2 tygodnie

b) 110l - 120 l przy częstotliwości odbioru 1 raz na 2 tygodnie - 24 zł.

3. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych sezonowo w zwiększonej ilości na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi jednorazowo za worek o pojemności 120l- 12 zł.

4. Opłata za usługi wymienione w § 1 ust. 2 pkt a i b wnoszona będzie na konto przedsiębiorcy odbierającego odpady, wymienione w § 1 ust. 2 pkt c na konto Urzędu Miasta Imielin.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Imielin Nr XXV/153/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz.1476.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »