| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.123.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz.594 z 2013 roku ze  zmianami), art.18a,art.19 pkt.1 ppkt. f ,pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku  ze zmianami).

uchwala :

§ 1. 1. Ustalić wysokość stawki opłaty  od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą”.

2. Określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty.

3. Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za    inkaso.

§ 2. Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości60 złod jednego psa.

§ 3. 1. Opłata jest płatna bez wezwaniado dnia 31 marcaroku podatkowego, a w przypadku   powstania obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku , w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W  przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej wniesienia.   Obowiązek wniesienia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów określonych w § 5

§ 5. 1. Określić Inkasentów :

1) .Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju,

2) .Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju,

3) .Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”, w Jastrzębiu Zdroju

4) .Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”, w Jastrzębiu Zdroju

5) . Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śl.

6) . Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” w Chorzowie.

7) .osoby fizyczne dokonujące inkasa  podatków i opłat  określone w odrębnej uchwale.

2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty 5 % od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na     konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. Zwolnić od opłaty osoby które nabyły psy ze schroniska dla Bezdomnych Psów prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój              na okres 12 m-cy począwszy od m-ca następującego po m-c nabycia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII /435/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »