| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.123.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz.594 z 2013 roku ze  zmianami), art.18a,art.19 pkt.1 ppkt. f ,pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku  ze zmianami).

uchwala :

§ 1. 1. Ustalić wysokość stawki opłaty  od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą”.

2. Określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty.

3. Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za    inkaso.

§ 2. Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości60 złod jednego psa.

§ 3. 1. Opłata jest płatna bez wezwaniado dnia 31 marcaroku podatkowego, a w przypadku   powstania obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku , w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W  przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej wniesienia.   Obowiązek wniesienia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów określonych w § 5

§ 5. 1. Określić Inkasentów :

1) .Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju,

2) .Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju,

3) .Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”, w Jastrzębiu Zdroju

4) .Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”, w Jastrzębiu Zdroju

5) . Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śl.

6) . Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” w Chorzowie.

7) .osoby fizyczne dokonujące inkasa  podatków i opłat  określone w odrębnej uchwale.

2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty 5 % od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na     konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. Zwolnić od opłaty osoby które nabyły psy ze schroniska dla Bezdomnych Psów prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój              na okres 12 m-cy począwszy od m-ca następującego po m-c nabycia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII /435/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »