| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.129.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 b ust. 3 i 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala

§ 1. Ustalić strefę płatnego parkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w pasie drogowym następujących ulic:

1. 1 Maja.

2. Słonecznej, w rejonie ronda ulic: Słoneczna, 1 Maja, 11 Listopada, Zdrojowa.

3. Witczaka, w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja, w której pobierane będą opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych z uwagi na występujący w tym obszarze deficyt miejsc postojowych – w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

§ 2. 1. Ustalić stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „opłatą”, w wysokości:

a) 2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania;

b) 2,20 zł za drugą godzinę parkowania;

c) 2,50 zł za trzecią godzinę parkowania;

d) 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie oznakowanych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3. Wprowadzić opłatę abonamentową pobieraną w formie abonamentu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 65,00 zł.

§ 3. Opłata pobierana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

§ 4. Opłata pobierana będzie z góry, w systemie samoobsługowym, za pomocą parkomatów.

§ 5. 1. Stwierdzenie przez kontrolera braku dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania skutkować będzie wystawieniem druku „Wezwanie do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie”.

2. Okazanie dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

3. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania określonych w § 2 pobiera się opłatę dodatkową, płatną w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że:

a) opłata  wynosi 25,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do siedmiu dni od wystawienia wezwania do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie;

b) opłata  wynosi 50,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie siedmiu dni od wystawienia wezwania do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie;

4. Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje:

a) gotówką – w kasie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju;

b) przelewem – na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

5. Wzór druku „Wezwanie do okazania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie” określi Prezydent Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII.162.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 października 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »