| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/277/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zmianami), art. 8, art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 Dz.U. Nr 95 poz.613 z późn. zmianami), Rada Gminy Rajcza p o s t a n a w i a

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

710

955

1.150

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

15

1.650

1.786

15

2.245

2.370

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

17

2.240

2.370

17

21

2.300

2.430

21

25

2.370

2.490

25

2.430

2.565

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

2.430

2.565

25

29

2.490

3.000

29

31

2.565

3.030

31

3.000

3.035

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.620

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.680

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

2.000

2.050

25

31

2.050

2.110

31

2.120

2.400

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

2.180

2.245

40

2.245

3.080

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 870,- zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zwieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

815

870

25

940

1.000

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

1.000

1.060

28

33

1.070

1.130

33

38

1.190

1.620

38

1.630

1.940

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1.375

1.395

38

1.400

1.630

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

950

1.850

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 3.

Tracą moc uchwały nr XXXVI/174/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 listopada 2012r. oraz XXXVII/180/12 z 18 grudnia 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z moca obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »