| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/277/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zmianami), art. 8, art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 Dz.U. Nr 95 poz.613 z późn. zmianami), Rada Gminy Rajcza p o s t a n a w i a

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

710

955

1.150

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

15

1.650

1.786

15

2.245

2.370

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

17

2.240

2.370

17

21

2.300

2.430

21

25

2.370

2.490

25

2.430

2.565

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

2.430

2.565

25

29

2.490

3.000

29

31

2.565

3.030

31

3.000

3.035

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.620

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.680

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

2.000

2.050

25

31

2.050

2.110

31

2.120

2.400

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

2.180

2.245

40

2.245

3.080

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 870,- zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zwieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

815

870

25

940

1.000

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

1.000

1.060

28

33

1.070

1.130

33

38

1.190

1.620

38

1.630

1.940

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1.375

1.395

38

1.400

1.630

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

950

1.850

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 3.

Tracą moc uchwały nr XXXVI/174/2012 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 listopada 2012r. oraz XXXVII/180/12 z 18 grudnia 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z moca obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »