| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/233/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) – działając na wniosek Wójta Gminy Świnna

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/156/12  Rady Gminy Świnna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 6 ust. 1 brzmienie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym”, zastępuje się brzmieniem: „z dniem podjęcia”.

2) W § 6 ust. 2 po wyrazach „ zmian granic” dodaje się wyraz „okręgów”.

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XXIX/156/12  Rady Gminy Świnna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla sie wyrażenia:

Ilość mieszkańców w całej Gminie: 8094;

Liczba mandatów : 15;

Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi : 539,6;

2) Opis kolumny „NUMER OKRĘGU”  zmienia sie na: „NUMER OKRĘGU WYBORCZEGO”

3) Opis kolumny :GRANICE OKRĘGU„ zmienia sie na ”GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO„

4) rozszerza się opis granic okręgów wyborczych:

a) w okręgu wyborczym numer 1 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

b) w okręgu wyborczym numer 2 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

c) w okręgu wyborczym numer 3 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

d) w okręgu wyborczym numer 4 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa” i przed wyrazem „Przyłęków” dodaje sie wyraz „sołectwo” ,

e) w okręgu wyborczym numer 5 przed wyrazami „Pewel Mała” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

f) w okręgu wyborczym numer 6 przed wyrazami „Pewel Mała” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

g) w okręgu wyborczym numer 7 przed wyrazami „Pewel Mała” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

h) w okręgu wyborczym numer 8 przed wyrazami „Pewel Ślemieńska” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

i) w okręgu wyborczym numer 9 przed wyrazami „Pewel Ślemieńska” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

j) w okręgu wyborczym numer 10 przed wyrazami „Pewel Ślemieńska” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

k) w okręgu wyborczym numer 11 przed wyrazem „Trzebinia” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

l) w okręgu wyborczym numer 12 przed wyrazem „Trzebinia” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

m) w okręgu wyborczym numer 13 przed wyrazem „Trzebinia” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

n) w okręgu wyborczym numer 14 przed wyrazem „Rychwałdek” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

o) w okręgu wyborczym numer 15 przed wyrazem „Rychwałdek” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »