| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/233/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 10 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/156/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) – działając na wniosek Wójta Gminy Świnna

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/156/12  Rady Gminy Świnna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 6 ust. 1 brzmienie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym”, zastępuje się brzmieniem: „z dniem podjęcia”.

2) W § 6 ust. 2 po wyrazach „ zmian granic” dodaje się wyraz „okręgów”.

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XXIX/156/12  Rady Gminy Świnna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świnna  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla sie wyrażenia:

Ilość mieszkańców w całej Gminie: 8094;

Liczba mandatów : 15;

Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi : 539,6;

2) Opis kolumny „NUMER OKRĘGU”  zmienia sie na: „NUMER OKRĘGU WYBORCZEGO”

3) Opis kolumny :GRANICE OKRĘGU„ zmienia sie na ”GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO„

4) rozszerza się opis granic okręgów wyborczych:

a) w okręgu wyborczym numer 1 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

b) w okręgu wyborczym numer 2 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

c) w okręgu wyborczym numer 3 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

d) w okręgu wyborczym numer 4 przed wyrazem „Świnna” dodaje się wyrazy „Część sołectwa” i przed wyrazem „Przyłęków” dodaje sie wyraz „sołectwo” ,

e) w okręgu wyborczym numer 5 przed wyrazami „Pewel Mała” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

f) w okręgu wyborczym numer 6 przed wyrazami „Pewel Mała” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

g) w okręgu wyborczym numer 7 przed wyrazami „Pewel Mała” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

h) w okręgu wyborczym numer 8 przed wyrazami „Pewel Ślemieńska” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

i) w okręgu wyborczym numer 9 przed wyrazami „Pewel Ślemieńska” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

j) w okręgu wyborczym numer 10 przed wyrazami „Pewel Ślemieńska” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

k) w okręgu wyborczym numer 11 przed wyrazem „Trzebinia” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

l) w okręgu wyborczym numer 12 przed wyrazem „Trzebinia” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

m) w okręgu wyborczym numer 13 przed wyrazem „Trzebinia” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

n) w okręgu wyborczym numer 14 przed wyrazem „Rychwałdek” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”,

o) w okręgu wyborczym numer 15 przed wyrazem „Rychwałdek” dodaje się wyrazy „Część sołectwa”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »