| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/351/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t. j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Przedszkola Gminy Tworóg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku przez pięć dni w tygodniu.

§ 2.

Godziny, o których mowa w §1, określa statut przedszkola.

§ 3.

Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin zegarowych dziennie pobiera się opłatę.

§ 4.

1. Opłatę, o której mowa w §3, ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających wymiar ustalony w § 1.

2. Ustala się wysokość jednostkowej stawki godzinowej na kwotę 1,00 zł.

§ 5.

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w §4:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w §4:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) za trzecie i kolejne dzieci, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg korzysta troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w §5 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

4. Wójt Gminy Tworóg może upoważnić dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg do udzielania zwolnień, o których mowa w §5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 7.

Traci moc Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »