| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/351/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t. j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Przedszkola Gminy Tworóg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku przez pięć dni w tygodniu.

§ 2.

Godziny, o których mowa w §1, określa statut przedszkola.

§ 3.

Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin zegarowych dziennie pobiera się opłatę.

§ 4.

1. Opłatę, o której mowa w §3, ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających wymiar ustalony w § 1.

2. Ustala się wysokość jednostkowej stawki godzinowej na kwotę 1,00 zł.

§ 5.

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w §4:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w §4:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) za trzecie i kolejne dzieci, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg korzysta troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w §5 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

4. Wójt Gminy Tworóg może upoważnić dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg do udzielania zwolnień, o których mowa w §5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 7.

Traci moc Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tworóg.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »