| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/355/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 594), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 465), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Zarządza się na terenie Gminy Tworóg pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.

1) Inkasentami ustanawia się: w miejscowości Boruszowice - Hanusek Pan Marian Łuczak, w miejscowości Brynek Pan Janusz Kaszuba, w miejscowości Koty Pan Bernard Kontny, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Regina Mika, w miejscowości Połomia Pan Stefan Paś, w miejscowości Świniowice Pani Teresa Ziaja, w miejscowości Tworóg Pani Gertruda Byszewska, w miejscowości Wojska Pan Jan Siwiec.

§ 3.

1) Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5% od sumy zainkasowanych kwot podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

2) Ustala się terminy płatności dla inkasentów:

a) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - dzień następujący po dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić z wyjątkiem miejscowości Wojska i Tworóg, gdzie terminem płatności tych podatków jest drugi dzień po dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVI/230/2012 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »