| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/356/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 594), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.poz.749 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 roku, poz. 724).

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Ustala dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Tworóg w wysokości 2,24 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 764,62 zł.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Pobór opłaty targowej powierza się w miejscowości Brynek Panu Januszowi Kaszuba, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Panu Marianowi Łuczak, w miejscowości Koty Panu Bernardowi Kontnemu, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Reginie Mika, w miejscowości Połomia Panu Stefanowi Paś, w miejscowości Świniowice Pani Teresie Ziaja, w miejscowości Tworóg Panu Krzysztofowi Postułka, w miejscowości Wojska Panu Janowi Siwiec.

3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, na 5 dzień roboczy po zakończeniu kwartału I, II, III, a za IV kwartał dzień 31 grudnia roku podatkowego lub ostatni dzień roboczy na rachunek Gminy Tworóg

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/203/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »