| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/396/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/275/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) po §1 dodaje się §1a w brzmieniu: „§1a. Podstawą ustalenia stawki w obniżonej wysokości, o której mowa:

a) w §1 tiret pierwsze, będzie okazanie dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest emerytem lub rencistą,

b) w §1 tiret drugie, będzie okazanie legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej,

c) w §1 tiret trzecie, będzie okazanie dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest inwalidą pierwszej grupy lub osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności”.

2) §2 otrzymuje brzmienie: „§2. Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powstaje z chwilą zakwaterowania. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »