| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm), w związku z art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 4981 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach osób fizycznych – jak w załączniku nr 1.

2. Określa się wzory deklaracji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

1) na podatek od nieruchomości – jak w załączniku nr 2,

2) na podatek leśny – jak w załączniku nr 3,

3) na podatek rolny – jak w załączniku nr 4.

§ 2.

Deklaracje i informacje, o których mowa w §1, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wiśle przy Placu Hoffa 3 lub przesłać drogą pocztową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/311/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach osób fizycznych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek leśny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »