| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm), w związku z art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 4981 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach osób fizycznych – jak w załączniku nr 1.

2. Określa się wzory deklaracji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

1) na podatek od nieruchomości – jak w załączniku nr 2,

2) na podatek leśny – jak w załączniku nr 3,

3) na podatek rolny – jak w załączniku nr 4.

§ 2.

Deklaracje i informacje, o których mowa w §1, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wiśle przy Placu Hoffa 3 lub przesłać drogą pocztową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/311/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach osób fizycznych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek leśny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »