| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/474/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonuje się zmian wTabeli Auchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi42.065.243,77PLN,w tym dochody bieżące w wysokości36.137.740,77PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian wTabeli Buchwały budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi45.633.701,77PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości34.181.675,77PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian planowanych przychodów budżetu poprzez zwiększenie planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie deficytu budżetu w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" o kwotę 155.000,00 PLN,

2. Ustala się, że w wyniku zmiany, o której mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ulegnie zwiększeniu o 155.000,00 PLN i wyniesie9.350.701,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 155.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości3.568.458,00PLNbędą:

1) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,

2) pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 2.690.000,00 PLN,

4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.574,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaDuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) TabelaEuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) TabelaFuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

4) TabelaHuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

5) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

6) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/474/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »