| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 277) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/329/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ustalonej uchwałą nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4689) - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/255/12

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

              Na podstawie art. 12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) – działając na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Miasta Wodzisław Śląski na 23 stałe obwody głosowania.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych  komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie  Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku – Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia  Śląskiego oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr XXVI/255/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1

Apteczna
Arendarska
Bartosza Głowackiego
Dr Lucjana Mendego
Gałczyńskiego
Ignacego Daszyńskiego
Jastrzębska od nr 1 do nr 37 nieparzyste
Jastrzębska od nr 2 do nr 48 parzyste
Józefa Michalskiego
Juliusza Słowackiego
Kolejowa
Kręta
Kościelna
Krótka
Ks. Płk. Wilhelma Kubsza od nr 1 do nr 15 nieparzyste
Ks. Płk. Wilhelma Kubsza od nr 2 do nr 48 parzyste
Księżnej Konstancji
Mała
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Minorytów
Ogrodowa
Pawła Pośpiecha
Plac Gladbeck
Plac Korfantego
Plac Św. Krzyża
Podgórna
Powstańców Śląskich
Radlińska od nr 1 do nr 35 wszystkie
Rynek
Szkolna             
Sądowa             
Średnia             
Świętego Jana
Targowa             
Wałowa             
Wincentego Styczyńskiego
Wincentego Witosa
Władysława Opolskiego
Zamkowa
Zgoda

Zespół Szkół nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 5


2

Boczna
Bogumińska
Chabrowa
Cicha
Czyżowicka od nr 1 do nr 16 wszystkie
Czyżowicka od nr 17 do nr 31 nieparzyste
Franciszka Matuszczyka
Goździkowa
Karola Marksa
Kąkolowa
Koszykowa
Krokusowa
Liliowa
Łąkowa
Magnoliowa
Partyzantów
Pszowska od nr 1 do nr 93 wszystkie
Pszowska od nr 94 do nr 100 parzyste
Rzeczna             
Sasankowa
Stanisława Staszica
Tulipanowa
Wiklinowa
Wilcza
Wiejska

Zespół Szkół nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 5

3

Ciekawa             
Gawędy
Gościnna
Górna             
Mikołaja Kopernika
Ofiar Oświęcimskich
Przytulna
Rodzinna
Romantyczna
Sąsiedzka
Skrzyszowska od nr 1 do nr 49A nieparzyste
Skrzyszowska od nr 2 do nr 68 parzyste
Sobótki
Stroma
Szczęśliwa
Uśmiechu
Władysława Syrokomli
Wymarzona

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Mikołaja Kopernika 71

4

26 Marca od nr 1 do nr 7 nieparzyste
26 Marca od nr 4 do nr 36 parzyste             
Bolesława Prusa
Edwarda Sosny
Elizy Orzeszkowej
Harcerska
Ks. Płk. Wilhelma Kubsza od nr 19 do końca nieparzyste
Słoneczna
Stefana Żeromskiego
Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa nr 3
w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 9

5

PCK
Pokoju
Tysiąclecia

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Tysiąclecia 25

6

26 Marca numery: 42, 62, 64
Jana Pawła II
Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 43 do nr 79 nieparzyste Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 40 do nr 52 parzyste
Ludwika Waryńskiego
Marklowicka
Osiedle Przyjaźni             
Radlińskie Chałupki od nr 1 do nr 35 parzyste i nieparzyste
Radlińskie Chałupki od nr 36 do nr 74 parzyste
Radlińskie Chałupki  nr 161
Radlińskie Chałupki od nr 186 do nr 194 parzyste
Rybnicka od nr 1 do nr 30A parzyste i nieparzyste

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41

7

26 Marca od nr 11 do nr 25 nieparzyste
26 Marca numery: 27, 29, 31, 33
Kardynała Stefana Wyszyńskiego              od nr 2 do nr 38 parzyste
Kardynała Stefana Wyszyńskiego              od nr 1 do nr 37 nieparzyste
Piastowska
Plac Zwycięstwa             

Gimnazjum nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 66

8

26 Marca od nr 70 do nr 170 parzyste
26 Marca od nr 35 do nr 53 nieparzyste

Zespół Poradni Specjalistycznych
w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 164

9

Osiedle XXX Lecia PRL od nr 1 do nr 63 wszystkie
Radlińska od nr 36 do nr 44 parzyste
Radlińska od nr 39 do nr 59 nieparzyste

Publiczne Przedszkole nr 19
w Wodzisławiu Śląskim
osiedle XXX Lecia PRL 30

10

Osiedle XXX Lecia PRL od nr 64 do końca wszystkie
Radlińska od nr 46 do nr 58A parzyste
Radlińska od nr 59A do nr 67 nieparzyste

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim
Filia nr 13
osiedle XXX Lecia PRL 63

11

Przemysława od nr 1 do nr 8 wszystkie
Leszka
Mieszka             

Publiczne Przedszkole nr 16
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Przemysława 10

12

Osiedle Dąbrówki
Przemysława od nr 9 do końca wszystkie

Publiczne Przedszkole nr 15
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Przemysława 20

13

Górnicza
Kokoszycka od nr 180 do nr 186
Pszowska od nr 95 do nr 99 nieparzyste
Pszowska od nr 101 do nr 212 wszystkie

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Górnicza 7

14

Czyżowicka od nr 18 do nr 60 parzyste
Czyżowicka od nr 33 do nr 61A nieparzyste             
Fryderyka Chopina
Gosława             
Iwana Miczurina             
Józefa Bieni
Ks. Antoniego Roboty
Leśna
Ludowa
Mieczysława Karłowicza
Spółdzielcza
Stanisława Moniuszki
Wolności

Szkoła Podstawowa nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ks. Antoniego Roboty 7

15

Cisowa
Czyżowicka od nr 62 do końca wszystkie
Karkoszka
Ks. Ewalda Kasperczyka             
Modrzewiowa
Nowa
Polna
Poprzeczna
Rogowska
Słowiańska
Starowiejska
Świętej Jadwigi
Tęczowa
Wąska
Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ks. Antoniego Roboty 7

16

Bracka
Brzozowa
Dolinna
Grodzisko
Jabłoniowa
Janusza Korczaka
Jastrzębska od nr 50 do końca parzyste
Jastrzębska od nr 39 do końca nieparzyste
Jodłowa             
Łużycka             
Odrodzenia
O. Maksymiliana Kolbego
Połomska
Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 28 parzyste
Stefana Czarnieckiego od nr 3 do nr 59 nieparzyste
Topolowa

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Jastrzębska 136

17

Batalionów Chłopskich
Kwiatowa
Leonida Teligi
Lipowa
Ładna
Mszańska
Piaskowa
Skrzyszowska od nr 51 do końca nieparzyste
Skrzyszowska od nr 70 do końca parzyste
Stefana Czarnieckiego od nr 67 do końca nieparzyste
Stefana Czarnieckiego od nr 30 do końca parzyste
Świerkowa
Turska
Zagrodowa
Zielona

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Jastrzębska 136

18

Armii Ludowej
Osiedle 1 Maja

Zespół Szkół nr 1
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Armii Ludowej 11

19

Cypriana Kamila Norwida             
Dołki
Jurija Gagarina
Ks. Edmunda Szwedy
Marii Dąbrowskiej
Matki Teresy z Kalkuty
Młodzieżowa od nr 2 do nr 126 parzyste
Młodzieżowa od nr 1 do nr 131 nieparzyste             
Olszyny             
Oraczy od nr 1 do nr 155 wszystkie
Osadnicza
Pałacowa
Parkowa             
Pszowska od nr 213 do końca wszystkie
Smolna             
Sportowa
Strażacka
Wesoła
Zdrojowa

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Młodzieżowa 47

20

Adama Dzika
Długa
Działkowców
Emilii Plater
Hoża
Hugo Kołłątaja
Ignacego Paderewskiego
Józefa Chełmońskiego
Kąty
Konwaliowa
Makowa             
Młodzieżowa od nr 128 do końca parzyste
Młodzieżowa od nr 133 do końca nieparzyste
Oraczy od nr 156 do końca wszystkie
Rolnicza
Siarkowa
Szybowa

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Konwaliowa 4

21

Bojowników
Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 156 wszystkie
Dębowa             
Gołębia
Kardynała Bolesława Kominka
Kosynierów
Letnia
Marii Skłodowskiej Curie             
Melchiora Wańkowicza
Pogodna             
Radlińska od nr 68 do końca wszystkie
Radlińskie Chałupki od nr 39 do nr 79 nieparzyste
Radlińskie Chałupki od nr 80 do nr 157 wszystkie
Radlińskie Chałupki od nr 158 do nr 180 parzyste
Rybnicka od nr 41 do końca wszystkie
Ustronna
Więźniów Politycznych
Wysoka
Zbożowa
Ziemowita
Zuchów
Żwirowa

Zespół Szkolno -
Przedszkolny nr 3
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Marii Skłodowskiej
Curie 3

22

Bolesława Chrobrego od nr 157 do nr 231D nieparzyste
Bolesława Chrobrego od nr 160D do nr 212D parzyste
Bolesława Krupińskiego
Głożyńska od nr 4 do nr 58 parzyste
Głożyńska od nr 5 do nr 47C nieparzyste
Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 49E nieparzyste
Jarosława Dąbrowskiego od nr 6 do nr 42D parzyste
Kokoszycka od nr 1 do nr 179 wszystkie
Popiela

Zespół Szkolno -
Przedszkolny nr 3
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Marii Skłodowskiej
Curie 3

23

Bolesława Chrobrego od nr 235 do końca nieparzyste
Bolesława Chrobrego od nr 214 do końca parzyste
Głożyńska od nr 49 do końca nieparzyste
Głożyńska od nr 64A do końca parzyste
Jarosława Dąbrowskiego od nr 51 do końca nieparzyste
Jarosława Dąbrowskiego od nr 44 do końca parzyste
Owocowa
Ziołowa             
Żniwna             

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bolesława Chrobrego 308

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »