| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 592) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu, określonej w §1 tej uchwały, uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/247/2013
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 13 listopada 2013 r.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Tabela

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłaty brutto (z podatkiem VAT) za:

usunięcie pojazdu

przechowywanie pojazdu za każdą dobę

1.

rower lub motorower

110 zł

17 zł

2.

motocykl

200 zł

24 zł

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

450 zł

37 zł

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

590 zł

49 zł

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

840 zł

71 zł

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1240 zł

132 zł

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1500 zł

196 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »